Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Sử dụng rất nhiều côn trùng và các chất lỏng khó chịu xảy ra như thể nó là một chiếc ván trượt, Timon đã quyết định để trượt giữa cây và đá để đạt đến một cây cao. Đó là thành công hay không phụ thuộc vào .... Bạn!.