Timon and Pumba Grub Ridin

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng rất nhiều côn trùng và các chất lỏng khó chịu xảy ra như thể nó là một chiếc ván trượt, Timon đã quyết định để trượt giữa cây và đá để đạt đến một cây cao. Đó là thành công hay không phụ thuộc vào .... Bạn!.