timefighter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Du lịch trở lại trong thời gian để cứu thế giới khỏi cuộc tấn công người nước ngoài. Sử dụng chuột để điều khiển máy bay, với nút trái và bắn với 'không gian' bom lỏng.