Time Traveler

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ thời gian chim tấn công máy tính của bạn mà bay qua thành phố và va chạm với các tòa nhà. Thu thập nhiên liệu để không ở lại mà không có nó và sửa chữa tàu của bạn với các miếng.