Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn là một con rùa làm sạch, bạn phải rời khỏi hoàn mỹ thân xe. Thu thập tất cả các ngôi sao xung quanh vết nó biến mất. Bạn có thể nhìn thấy nơi họ đang ở trên radar.