Time to Shine

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một con rùa làm sạch, bạn phải rời khỏi hoàn mỹ thân xe. Thu thập tất cả các ngôi sao xung quanh vết nó biến mất. Bạn có thể nhìn thấy nơi họ đang ở trên radar.