Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Họ là những xô của thời gian. Nhét vào một không gian Interdimensional, chờ đợi cho bạn phù hợp để biến mất và hiện thực trong một nơi khác và thời gian. Chào mừng bạn đến Mahjong của tương lai!.