Time Bomb

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

3D shooter trong đó bạn phải tránh một quả bom phát nổ trên một giết chết tất cả các tàu bọn khủng bố. Bắn bằng chuột và nạp vũ khí của bạn bằng cách đặt con trỏ vào 'lại', hãy cẩn thận và không bắn người vô tội.