tilt maze

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục tiêu rất đơn giản nhưng mang nó ra nó không phải là, có những quả bóng màu đỏ vào các ô vuông màu xanh. Để làm điều này sử dụng các bức tường để bật ra khỏi vị trí khác nhau và nhận được ở đó.