tilt maze

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Mục tiêu rất đơn giản nhưng mang nó ra nó không phải là, có những quả bóng màu đỏ vào các ô vuông màu xanh. Để làm điều này sử dụng các bức tường để bật ra khỏi vị trí khác nhau và nhận được ở đó.