Tilox

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhảy từ hộp để hộp ở đúng cách, do đó bạn có thể xóa tất cả, nếu bạn mess nhấn phím cách để trở về nhà. Giữ phím 'Ctrl' bạn có thể nhảy hai hình vuông.