Thunderax 9K

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bay qua vùng địch với chụp con tàu của bạn và thả bom vào chúng và các cơ sở của họ.