thump!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận đánh bại thời gian bạn cho biết lúc đầu để di chuyển từ màn hình. Sử dụng các phím mũi tên để điều khiển xe tải, hãy cẩn thận nón bởi vì nếu bạn va chạm với họ bị phạt với thời gian.