Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Blondie Khóa mãi mãi về sau cao ra ngoài đi dạo ở trong nước, vì vậy bạn sẽ cần phải ăn mặc đúng cách. Và bạn biết nó không có giá trị với giày và một ba lô.