Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe một con lăn coaster mua sắm Crouching hoặc nhảy khi cần thiết để không phải chịu bất kỳ tai nạn.