Thrill Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe một con lăn coaster mua sắm Crouching hoặc nhảy khi cần thiết để không phải chịu bất kỳ tai nạn.