Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chưa bao giờ một tàu hành trình lăn nguy hiểm như này, toàn dốc và phần không đường. Tránh rơi và thu thập tất cả các đồng tiền có sẵn mà bạn tìm thấy.