Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trong câu chuyện tuyệt vời này, bạn phải đi bộ một tàu lượn của những con đường nguy hiểm nhất, đầy chướng ngại vật và bị hỏng, trong khi thu thập số lượng tối đa của đồng tiền.