Thrill Rush 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chào mừng bạn đến roller coaster nổi tiếng nhất, vui vẻ và vũ trụ nguy hiểm. Chạy bài nhạc của mình ở tốc độ, thu thập tiền xu và tránh nhiều trở ngại mà họ gặp phải.