threesome

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy nhớ lại mỗi bước di chuyển để đưa ba quả bóng vào thập giá, đưa ra các vòng tròn màu sắc tương ứng với cửa mà bạn muốn mở. Để thay đổi bóng nhấn 'Ctrl'.