Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chuẩn bị ba người bạn để trở lại trường học, lựa chọn quần áo và kiểu tóc mỗi và sau đó xem họ có được với nhau.