Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chuẩn bị ba người bạn để trở lại trường học, lựa chọn quần áo và kiểu tóc mỗi và sau đó xem họ có được với nhau.