Think Donkey

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Giúp con lừa của Shrek tìm các cặp kết hợp của các nhân vật trong bộ phim mới. Lúc đầu, nó là dễ dàng, nhưng nó trở nên phức tạp.