Think Donkey

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp con lừa của Shrek tìm các cặp kết hợp của các nhân vật trong bộ phim mới. Lúc đầu, nó là dễ dàng, nhưng nó trở nên phức tạp.