Thing Thing Arena Classic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mất rất nhiều kẻ thù trong các kịch bản khác nhau và với nhiều chế độ chơi, nhưng với cùng một mục đích, để tồn tại.