Thing Thing 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tạo nhân vật của bạn với các tính năng mà bạn thích và phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù với vũ khí mạnh mẽ.