TheMileHighClub

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điền vào các lỗ hổng trong những nét ít nhất có thể, sử dụng chuột để chỉ đạo tiêm và sức mạnh để xử lý các con chuột gần hơn hoặc xa hơn nữa.