Theme Hotel

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ông điều hành một tòa nhà khách sạn và các dịch vụ cần thiết phòng để đi nhận sao. Thuê bồi bàn, nhân viên lễ tân và nhân viên khác để khách hàng hài lòng.