The Weeding Planner

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy tư vấn đám cưới giúp khách hàng của bạn để chọn trang phục, kiểu tóc hay bánh tiệc.