Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hãy tư vấn đám cưới giúp khách hàng của bạn để chọn trang phục, kiểu tóc hay bánh tiệc.