The Traditional Checkers Game

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong phiên bản truyền thống này của trò chơi của cờ bạn có thể chọn tự chủ khi di chuyển các tab, hoặc thiết bị và lực lượng du côn bạn có lợi thế. Bạn chọn cái gì?.