The Tiger of Mysore

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ lâu đài của bạn từ kẻ thù tấn công pháo của bạn bắn vào những người lính. Thu thập tiền xu với con chuột và nhận được tiền để nâng cấp vũ khí của bạn hoặc mua bộ binh để đặt trên các bức tường, bạn cũng có thể sửa chữa những thiệt hại.