Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bảo vệ lâu đài của bạn từ kẻ thù tấn công pháo của bạn bắn vào những người lính. Thu thập tiền xu với con chuột và nhận được tiền để nâng cấp vũ khí của bạn hoặc mua bộ binh để đặt trên các bức tường, bạn cũng có thể sửa chữa những thiệt hại.