The Strangers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một francontirador FBI và nhiệm vụ của bạn là để hủy bỏ những ý định của những kẻ khủng bố. Để sử dụng đúng vũ khí của bạn, di chuyển đến các điểm khác nhau, tải lại vũ khí của bạn ... Tôi khuyên bạn làm theo hướng dẫn, bạn giải thích tất cả mọi thứ bước từng bước một.