The StakeOut

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một cảnh sát của thành phố Sin, một thành phố mà mafia có nhiều quyền lực. Hoàn thành nhiệm vụ để đi chụp các tên cướp, theo nghi phạm mà không bị nhìn thấy.