The Smurfs Hidden Numbers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bây giờ điều này không phải là để xác định vị trí nhỏ ẩn, trên Smurfs trái, tìm ẩn trong bức tranh sơn dầu nhiều lượt pitufales và số thời gian giới hạn.