The Smurfs Counting Game

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm thế nào để bạn có được những con số? Bạn có giỏi đếm không Trong trò chơi smurfs này, bạn có thể kiểm tra nó bằng cách đếm số lượng sinh vật màu xanh sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn. Hiển thị tốc độ của bạn và chọn con số chính xác. Nhưng hãy cẩn thận, đôi khi một số smurf cố gắng che giấu để bạn không thể nhìn thấy nó và bỏ qua nó.