The Slob

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển một ốc thân thiện trong một thế giới đầy những sinh vật kỳ lạ và nguy hiểm. Thực hiện theo các hướng dẫn để học cách chơi.