The Show

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia vào một giải đấu của "lĩnh vực bị cháy". Kéo chuột để giữ cho người chơi mà bạn có được trên quả bóng và nhấn bạn ném để cung cấp cho các đội khác.