The Schoolyard Pilot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chắc chắn bạn đã thực hiện trong máy bay giấy lớp, bây giờ bạn có thể thiết kế máy bay của bạn trong trò chơi này và hiển thị, nơi bạn có thể nhận được sự sáng tạo của bạn. Thay đổi các loại giấy, hình dạng của cánh và ailerons.