The Rise of a King

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó cho thấy rằng Chúa ác gửi Felkon bắt cóc công chúa. Kinh nghiệm một cuộc phiêu lưu ly kỳ ở lâu đài theo các hướng dẫn của các ký tự mà bạn sẽ gặp phải.