The Return of Psyphon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đá Shocksquatch và giúp ngăn ngừa các Psyphon ác quét sạch Undertown. Dừng bơm và đè bẹp các căn cứ đối phương tát bừa bãi và cũng xứng đáng.