the professionals

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đào tạo cho mình giống như các chuyên gia trong một quá trình chụp di chuyển, bạn có thể đặt súng trường của bạn ở chế độ "bắn tỉa 'với' không gian 'để có được điểm nhiều hơn vào mục tiêu. Với 'Shift' tải lại vũ khí của bạn.