The Professionals 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy đến cái chết của anh trai của bạn kết thúc với mafia giết ông ta. Avanza với các phím mũi tên, nhấn xuống để crouch và lên đến nhập cửa, chạy bằng cách sử dụng con trỏ trên S, D và bắn bằng R tải lại vũ khí của bạn.