Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hãy đến cái chết của anh trai của bạn kết thúc với mafia giết ông ta. Avanza với các phím mũi tên, nhấn xuống để crouch và lên đến nhập cửa, chạy bằng cách sử dụng con trỏ trên S, D và bắn bằng R tải lại vũ khí của bạn.