The Pizza Guy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiếm được bánh pizza công việc giao hàng xe đạp và bạn phải đi nhanh như bạn có thể đặt hàng. Hướng dẫn mình với bản đồ để chỉ đạo và phải cẩn thận với những chiếc xe.