The Pack

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cố gắng ghi nhiều bàn thắng hơn đối thủ của bạn trước khi thời gian chạy ra ngoài. Di chuyển tab của bạn với con chuột và đạt đĩa, nếu bạn cung cấp cho các ngôi sao xuất hiện được thêm điểm.