The Lost Warrior

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã để lại bạn một mình để bảo vệ trái đất khỏi bị tấn công bởi những kẻ xâm lược. Di chuyển các chiến binh cuối cùng bằng cách sử dụng các phím mũi tên, bắn bằng chuột, và thay đổi các loại vũ khí, bạn sẽ gặp phải bạn nhấn số từ 1 đến 5.