The Lone Ninja

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giải phóng người dân của bạn khỏi sự đàn áp bằng cách đối đầu bạn chỉ chống lại cả một đội quân. Quản lý các ninja dũng cảm với các phím WASD, nhảy với 'không gian' và các cuộc tấn công bằng cách sử dụng nút chuột trái.