The Lion Guard Assemble

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kion qua thảo nguyên, chạy và nhảy bình lưu cho ba mục đích duy nhất: giải cứu Ono và Jasiri. Tích lũy tiền xu lưỡi tip. Và tránh những con linh cẩu ác. Hoặc gầm lên như một con thú và Sợ tất cả chúng với tốc độ không kiểm soát của bạn.