The Legend of Garry

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó có thể có vẻ Tetris điển hình nhưng mục đích của nó là rất khác nhau, thay vì các hàng cách để loại bỏ nhu cầu để tạo ra tháp mạnh mẽ và chiều cao mà bạn thấy ở mỗi cấp.