The Last Survivors

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

nhân vật chính của chúng ta sinh sống một thế giới hậu khải huyền trong tình trạng hỗn loạn và đầy nguy hiểm. Nhiệm vụ của bạn là để thoát khỏi tất cả encerronas rơi vào kết hợp lực lượng, trí thông minh và trí tuệ.