the labyrinth

Đang tải trò chơi...
Đi bộ mê cung để tìm kiếm các vòng tròn màu xanh lá cây, khi bạn đã có Toggles mở cửa và đầu để thoát khỏi. Mê cung cho mỗi bước đi sẽ phức tạp ...