The Junk Yard

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm việc trong một bãi phế liệu xe có thể là nguy hiểm. Bạn phải điều khiển cần trục để đặt những chiếc xe trên đầu trang của mỗi khác để đạt tới độ cao cho thấy máy nhỏ gọn và làm điều đó trước khi thời gian chạy ra ngoài.