The Independent

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lanza báo cho những người không có cách nhấn "Space" với con trỏ lên xuống thay đổi sức mạnh và góc khác. Để xem các khu vực khởi động bằng cách sử dụng "Ctrl".