The Incredibles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia tộc gia đình của The Incredibles, Disney nổi tiếng và Pixar, và quyền hạn của mình để chống lại các robot ác, các nhà khoa học điên và nhiều mối đe dọa khác.