Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Tham gia tộc gia đình của The Incredibles, Disney nổi tiếng và Pixar, và quyền hạn của mình để chống lại các robot ác, các nhà khoa học điên và nhiều mối đe dọa khác.