the grudge 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phần hai của bộ phim 'Lời nguyền' đã có trò chơi của mình. Cố gắng rời khỏi phòng khách sử dụng các đối tượng bạn tìm thấy.