The Great Siege

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi này bao gồm hai phần, các tòa nhà nơi bạn sử dụng các nguồn lực của mình để xây dựng các tòa nhà hoặc trang bị vũ khí và các trận chiến, trong đó bạn enfrentrás quân đội khác. Trong hướng dẫn cho bạn từng bước làm thế nào để chơi.