The Giant Robot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các nhà khoa học chịu trách nhiệm cho việc tạo ra một con robot khổng lồ để ngăn chặn cuộc xâm lược sao Hỏa. Mục tiêu của bạn là đặt các mảnh một cách đúng đắn.